Posts Tagged With: Happy New Year

Happy New Year to everyone!!!

We wish everyone a…

Naragsac nga Baro nga Tawen! Masaganang Ba-gong Taon! Bulahang Bag-ong Tuig! Mahamungaya-on nga Bag-ong Tuig! Mahigugmaon nga Bag-ong Dag-on! Masadya nga Bag-ong Tuig! Malipayong Bag-ong Tuig! Masayang Bayung Banua! Maliket ya Balon Taon! Masayang Ba-yon Taon! Maogmang Bag-ong Taon! Mainuswagon nga Bag-o nga Tuig! Manigong Bagong Taon! Happy New Year!

~from your Silver Phoenix Travel Family 🙂

Photo by Gay Calaranan.

20140102-094208.jpg

Advertisement
Categories: Events | Tags: , , , , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.